دوره اپراتوری اتاق فشار

سرفصلهای دوره اپراتوری اتاق فشارغواصي: - توانایی بکارگیری اتاق فشار برابر روش استاندارد - توانایی آماده سازی اتاق فشار - شناخت اجزای اصلی اتاق فشار  - توانایی چک کردن اتاق فشار قبل...

جوشكار لوله هاي گاز با فشار بالا با گاز محافظ آرگون

سر فصلهاي آموزشي - پيشگيري از حوادث و رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط كار - تشخيص فلزات آهني و غير آهني - بريدن لوله با اندازه...

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي (MT )

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي كسي است كه بتواند از عهده عيب يابي قطعات با استفاده ازذرات مغناطيسي ، تجزيه و تحليل نتايج...

جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي دستي(SMAW)(خاص منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

سرفصلهاي آموزشي دوره جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي دستي(SMAW)(خاص منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس) -تشخيص كارگاه و انضباظ شغلي -بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط...

جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرایند MAG ( جوشكار CO2 )

شغل جوشكار قطعات فولادي با فرآيند MAG در حوزه صنعتگري،trades craft،(جوشکاران) بوده و شایستگي هاي از قبیل برش ،آماده سازي ،مونتاژ و جوشکاري قطعات...

جوشکار سازه های فولادي با فرآیند SMAW

شغل جوشکار سازه هاي فولادي با فرایند SMAW در حوزه صنعتگري،trades craft،(جوشکاران) بوده و شایستگي هاي از قبیل برش ،آماده سازي ،مونتاژ و جوشکاري...

دوره Rescue Diver

سرفصلهای آموزشی دوره Rescue Diver: - توانایی کمک به غواصانی که دچار مشکل شده اند - توانایی مدیریت بحران - شناخت استرس و روش کنترل آن - توانایی کمک به غواصان خسته...

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي (MT )

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي كسي است كه بتواند از عهده عيب يابي قطعات با استفاده ازذرات مغناطيسي ، تجزيه و تحليل نتايج...

درباره ما

موسسین مجتمع طی سالهای تامل با حوزه های متفاوت فناوری و مواجهه با مشکلات و چالشهای صنایع مختلف به این باور رسیدند که استفاده از قابلیتهای...
۰هوادارپسندیدن
۶۵,۴۰۲دنبال کنندهدنبال کردن
۳۲,۵۰۰مشترکاشتراک

Featured

Most Popular

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي (MT )

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي كسي است كه بتواند از عهده عيب يابي قطعات با استفاده ازذرات مغناطيسي ، تجزيه و تحليل نتايج...

ديپلم جوشكاري

بازرس فني جوش

Latest reviews

جوشكاري گاز

جوشکاری گاز(Gas Welding) فرآیندی است که در اثر احتراق سوخت گازی و گاهی بنزین با اکسیژن، شعله ای در نوک مشعلجوشکاری ایجاد شده و با استفاده...

جوشکار سازه های فولادي با فرآیند SMAW

شغل جوشکار سازه هاي فولادي با فرایند SMAW در حوزه صنعتگري،trades craft،(جوشکاران) بوده و شایستگي هاي از قبیل برش ،آماده سازي ،مونتاژ و جوشکاري...

جوشكار لوله هاي گاز با فشار بالا با گاز محافظ آرگون

سر فصلهاي آموزشي - پيشگيري از حوادث و رعايت اصول ايمني و بهداشت محيط كار - تشخيص فلزات آهني و غير آهني - بريدن لوله با اندازه...

More News