دپارتمان جوشكاري و بازرسي جوش

0
554

دپارتمان جوشكاري و بازرسي جوش مجتمع فني فروغ دانش با هدف تربيت نيروي متخصص جهت صنايع مهم و استراتژيك داخلي از جمله صنايع خودرو سازي ،ساختمان ، نفت و گاز و پتروشيمي و نيز آموزش علاقمندان به مهاجرت به ساير كشورها تشكيل شد.