دوره اپراتوری اتاق فشار

سرفصلهای دوره اپراتوری اتاق فشارغواصي :
– توانایی بکارگیری اتاق فشار برابر روش استاندارد
– توانایی آماده سازی اتاق فشار
– شناخت اجزای اصلی اتاق فشار 
– توانایی چک کردن اتاق فشار قبل از گذاشت فشار
– توانایی بازدیدهای دوره ای اتاق فشار
– توانایی کار با اتاق فشار Double Lock
و …

شهریه: ۴۰۰۰,۰۰۰ تومان

هنگامي كه شما زندگي حرفه اي خود را به عنوان يك غواص صنعتي شروع مي كنيد ؛ شما مي خواهيد صلاحيتي پيدا كنيد كه بتوانيد شانس موفقيت خود را در بازارهاي  كاري بالا ببريد. اين امر با آموزش صحيح اتفاق مي افتد شما نياز به كسب مهارتهايي داريد كه پيمانكاران دريايي به دنبال آن هستند. آموزش نيروي كار ماهر و با صلاحيت توام با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي مربوطه ضامن موفقيت و رشد هر شركت و سازماني است. مجتمع فنی فروغ دانش با سالها تجربه و بهره گيري از اساتيد با تجربه و با دانش علمي بالا ، خدمات متنوعي در خصوص برگزاري دوره هاي  آموزشي غواصي صنعتي ارائه مي نمايد. اين اساتيد تجربيات كاري خود را در طول دوره هاي آموزشي به كارآموزان انتقال مي دهند. انتخاب اينگونه اساتيد در توسعه مهارتهاي فردي كارآموزان بسيار مؤثر است .اين مجتمع اين دوره ها را در۴ بسته آموزشي كاربردي ارائه مي نمايد كارآموزان پس از گذراندن  بسته های آموزشي ضمن كسب نمودن مهارتهاي  كاربردي مدارك معتبر مربوطه را نيز دريافت مي نمايند.