جوشکار گاز درجه ۱

0
678

جوشكار گاز درجه۱ كسي است كه علاوه بر مهارت جوشكار گاز درجه۲ بتواند از عهده موادشناسي ،جوشكاري فولاد نرم ،لوله سياه ، چدن و فلزات رنگين با روش پس دستي و اتصال فلزات غير همجنس و همجنس با لحيم سخت و تعمير قطعات وانجام عمليات حرارتي و آزمونهاي ساده مخرب و غيرمخرب برآيد.

سرفصلهاي آموزشي

-توانايي جوشكاري قطعات فولاد نرم با ضخامت ۵mm به بالا با روش پس دستي در تمام حالتها
– توانايي جوشكاري لوله هاي سياه با ضخامت ۳ اينچ به بالا با روش پس دستي در تمام حالتها
– توانايي جوشكاري قطعات چدني با لحيم سخت و سيم جوش مخصوص
– توانايي جوشكاري قطعات فلزات رنگين با درزهاي مختلف با روش پيش دستي
– توانايي اتصال لوله هاي مسي با قطرهاي مختلف
– توانايي اتصال فلزات غير همجنس و همجنس با لحيم هاي سخت
– توانايي تعمير قطعات صنعتي فلزي و آلياژهاي مختلف
– توانايي انجام عمليات حرارتي مربوط به جوشكاري
– توانايي انجام آزمونهاي مخرب و غيرمخرب مربوط به جوشكاري
– توانايي ايجاد هماهنگي و آموزش ضمن كار

مدت دوره : ۲ ماه

شهريه : ۲۵۰۰۰۰۰ تومان