جوشکار کاربید ( صنایع )

0
676

جوشكار كاربيد كسي است كه بتواند از عهده جوشكاري فولاد نرم با روش پس دستي و پيش دستي در تمام حالتها و برشكاري با شعله گاز و جوشكاري كارهاي روزانه شركت برآيد.

سر فصلهاي آموزشي

-توانايي ذوب سطحي روي قطعات با حالت تخت
-توانايي آماده كردن درز جوش
– توانايي جلوگيري از پيچيدگي قطعات در هنگام جوشكاري
– توانايي جوشكاري فولاد نرم با روش پيش دستي در تمام حالتهاي مختلف
– توانايي برشكاري با مشعل گاز
– توانايي جوشكاري فولاد نرم با روش پس دستي در تمام حالتها
– توانايي لحيم كاري با شعله گاز
– توانايي لحيم كاري نرم
– توانايي جوشكاري اتصالات و انشعابات لوله هاي سياه با روش پيش دستي
– توانايي جوشكاري لوله هاي سياه با ضخامت ۳ اينچ به بالا با روش پيش دستي در تمام حالتها
– توانايي اتصال لوله هاي مسي با قطرهاي مختلف
– توانايي جوشكاري كارهاي روزانه
– توانايي ساخت header
– توانايي جوشكاري لوله به header با جوش نقره
– توانايي نصب زانويي روي sheet tube
– توانايي جوشكاري كامل header به كويل
– توانايي تست كامل كويل بعد از جوشكاري

  • طول دوره : ۱.۵ ماه
  • شهريه : ۱۴۰۰۰۰۰ تومان