جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرایند MAG ( جوشكار CO2 )

0
884

شغل جوشكار قطعات فولادي با فرآيند MAG در حوزه صنعتگري،trades craft،(جوشکاران) بوده و شایستگي هاي از قبیل برش ،آماده سازي ،مونتاژ و جوشکاري قطعات طبق دستور العمل را دارد. استاندارد عملکرد، دستورالعمل اجرایي آموزش فدراسیون جوش اروپا مي باشد.

در استاندارد ۱۳۵-ISO4063علامت MAG برای پروسه جوشکاری welding gas Active Metal بکار برده مي شود.این فرآیند در ایران به نام جوشکاری co2 معروف است که در این روش ، سيم مصرفي بطور پيوسته از داخل انبر جوشکاری به بيرون رانده مي شود که با ایجاد قوس الکتریکي بين این سيم و قطعه کار ، سيم بطور دایم ذوب شده و جوشکاری صورت مي گيرد. محافظت حوضچه جوش در برابر اکسيژن ،ازت و رطوبت هوا در این روش توسط گاز محافظ Active مانند co2 و یا مخلوط co2 باهر گاز خنثي ا نجام مي گيرد(M-MAG,C-MAG) .این فرآیند به راحتي در تمام وضعيت ها کارایي دارد. از جمله مزایای فرآیند فوق سرعت جوشکاری و نرخ رسوب بالاي آن مي باشد.

سر فصلهاي آموزشي

-آشنایی کلی با فرآیند جوشکاری CO2

-آماده سازي قطعات
– برشكاري قطعات
– راه اندازي دستگاه جوشكاري
– مونتاژ قطعات
– جوشكاري قطعات طبق دستور العمل M1
– جوشكاري قطعات طبق دستور العمل M2
– جوشكاري قطعات طبق دستور العمل M3
– جوشكاري قطعات طبق دستور العمل M4
– کنترل کيفيت قطعات جوشكاري شده و ترميم آن ها

– انجام گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف و سربالا

– جوشکاری اتصالات سپری در حالات ۱F – ۲F- 3F – ۴F

– جوشکاری اتصالات نفوذی در حالات ۱G – ۲G – ۳G

  •  طول دوره : ۲ ماه
  • شهريه : ۳۰۰۰۰۰۰ تومان