جوشکاری سازه های فولادی

0
591

۱- جوشکاری قوس الکتریکی E3

مدت دوره:  ۳۲ ساعت معادل ۸روز کاری روزانه ۴ ساعت

عناوین دوره : 

۱-۱ آشنایی با تجهیزات جوشکاری برق و ایمنی جوشکاری

۱-۲ راه اندازی دستگاه جوشکاری و برقراری قوس الکتریکی با الکترود E6013

۱-۳ گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف و سربالا

۱-۴ جوشکاری در وضعیت های ۱F – 2F – 3F – 4F

 

لازم به ذکر است اکنون نام این دوره به سازه های فولادی تغییریافته است .

 

۲- جوشکاری قوس الکتریکی E6

مدت دوره: ۴۰ ساعت معادل ۱۰ روز کاری روزانه ۴ ساعت

عناوین دوره : 

۲-۱ گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف و سربالا با الکترود E7018

۲-۲ پخ زنی و آماده سازی اتصالات جهت جوشکاری نفوذی

۱-۴ جوشکاری در وضعیت های ۱G – 2G – 3G – 4G

لازم به ذکر است اکنون دوره مقدماتی لوله های فشار قوی جایگزین این دوره شده است .

 

۳- جوشکاری سازه های فولادی

مدت دوره:

 ۳۲ساعت معادل ۸روز کاری روزانه ۴ ساعت

عناوین دوره : 

۳-۱ آشنایی با تجهیزات جوشکاری برق و ایمنی جوشکاری

۳-۲ راه اندازی دستگاه جوشکاری و برقراری قوس الکتریکی

۳-۳ گرده سازی بر روی پلیت در وضعیت های کف و سربالا وافقی با الکترود E6013

۳-۴ جوشکاری اتصالات سپری در وضعیت های۱F – 2F – 3F – 4F