جوشکارسازه های فولادی با فرایند SMAW

0
1144

شغل جوشکار مخازن فولادي با فرآیند SMAW در حوزه صنعتگري ، trades craft،(جوشکاران) بوده و شایستگي هاي از قبیل برش ،آماده سازي ،مونتاژ و جوشکاري قطعات طبق دستور العمل را دارد. استاندارد عملکرد، دستورالعمل اجرایي آموزش فدراسیون جوش اروپا مي باشد.

SMAW مخفف عبارت انگليسي Welding Arc Metal Shielded به معنای جوشکاری تحت فرایند قوس الکتریکي دستي مي باشد. نوعي جوشکاری دستي است كه در آن حرارت لازم برای جوشکاری توسط قوس الکتریکي بين یك مفتول فلزی روكش شده (الکترود ) و قطعه فلز پایه فراهم مي شود. جوش كاری فولاد كم آلياژ و كم كربن، فولاد زنگ نزن و فولاد اصلاح شده با این روش بسيار آسان مي باشد.

سرفصلهاي آموزشي

-جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل E4
-جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل E5
-جوشکاري قطعات طبق دستورالعمل E6
-کنترل کیفیت قطعات جوشکاري شده
-برآورد هزینه فرآیند جوشکاري SMAW

  • طول دوره : ۱.۵ ماه
  • شهريه : ۲۶۰۰۰۰۰ تومان