جوشكاري برق

0
611

مدت دوره :۲ ماه

شهريه : ۱۳۰۰۰۰۰ تومان

سرفصل های دوره آموزش جوشکاری برق:

جوشکاری الکترود دستی
۱-آشنایی با فرآیندهای مختلف جوشکاری غیر ذوبی – ذوبی
۲-آشنایی با روشهای تامین حرارت در جوشکاری
۳-آشنایی با دستگاههای مختلف جوشکاری برق
۴-شناخت انواع جریان و قطبیت در جوشکاری
۵-بررسی خاصیت تمیز کاری قوس
۶-شناخت دمش قوی و روش جبران آن
۷-شناخت نحوه نامگذاری الکترود در جوشکاری برق
۸-آشنایی با انواع لبه سازی و خصوصیات آنها
۹-شناخت انواع موقعیت های جوشکاری
۱۰-تمرین برقراری قوس و ایجاد خط جوش
۱۱-تمرین برقراری قوس و ایجاد خال جوش
۱۲-تمرین جوشکاری پوششی خطی
۱۳-تمرین جوشکاری پوششی زیکزاک
۱۴-تمرین جوشکاری اتصال لب روی هم
۱۵-تمرین جوشکاری اتصال سر به سر
۱۶-تمرین جوشکاری اتصال زاویه خارجی
۱۷-تمرین جوشکاری اتصال سه پری تک پای
۱۸-تمرین جوشکاری اتصال سه پری چند پاس زیکزاک
۱۹-تمرین جوشکاری اتصال سه پری چند پاس مستقیم
۲۰-تمرین جوشکاری اتصال سه پری سرازیر
۲۱-تمرین جوشکاری اتصال سه پری سر بالا سه پاس
۲۲-تمرین جوشکاری اتصال سه پری سقفی
۲۳-تمرین جوشکاری اتصال لوله به صفحه
۲۴-تمرین جوشکاری اتصال لوله به لوله