جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي دستي(SMAW)(خاص منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

0
703

سرفصلهاي آموزشي دوره جوشكاري با فرايند قوس الكتريكي دستي(SMAW)(خاص منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس)

-تشخيص كارگاه و انضباظ شغلي
-بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار
-تنظيم دستگاه جوشكاري و كار تمريني
-شناخت انواع اتصالات بر روي ورق هاي فولادي (نقشه خواني)
-شناخت الكترودها وآزمايش هاي چشمي جوش
-آماده سازي ورق هاي فولادي براي جوشكاري
-جوشكاري در سطح E1
-جوشكاري در سطح E2

-جوشكاري در سطح E3

  • مدت دوره : ۲ ماه
  • شهريه : ۲۰۰۰۰۰۰ تومان