جوشكاري آرگون

0
792

مدت دوره : ۲ ماه

شهريه :۲۲۰۰۰۰۰ تومان

جوشکاری پیشرفته TIG ( جوشکاری فلزات رنگی – آرگون )
۱-آشنایی با آلیاژهای آلومینیوم
۲-شناخت خصوصیات جوشکاری آلومینیوم با تیگ
۳-مروری بر پارامترها و تنظیمات جوشکاری TIG
۴-شناخت انواع آلیاژهای فولاد های زنگ نزن
۵-معرفی خصوصیات انجمادی و جوشکاری فولادهای زنگ نزن فریتی
۶-معرفی خصوصیات انجمادی و جوشکاری فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی
۷-معرفی خصوصیات انجمادی و جوشکاری فولادهای زنگ نزن آستنیتی
۸-آشنایی با نحوه فیلر در جوشکاری فولادهای زنگ نزن
۹-شناخت آلیاژهای مس و خصوصیات آنها
۱۰-جوشکاری اتصال سر به سر آلومینیوم
۱۱-جوشکاری اتصال سه پری آلومینیوم
۱۲-جوشکاری اتصال لب روی هم آلومینیوم
۱۳-جوشکاری اتصال سر به سر فولاد زنگ نزن
۱۴-جوشکاری اتصال سه پری فولاد زنگ نزن
۱۵-جوشکاری اتصال لب روی هم فولاد زنگ نزن
۱۶-جوشکاری اتصال زاویه خارجی فولاد زنگ نزن
۱۷-جوشکاری اتصال سر به سر مس
۱۸-جوشکاری اتصال سه پری مس