بازرسی فنی جوش

0
883

بازرسی چشمی جوش ۱

سرفصل مطالب دوره آموزش بازرسی فنی جوش ۱

۱- آشنایی با انواع فرایندهای جوشکاری

۲- شناخت و انتخاب Filler metal مصرفی در جوشکاری

۳- شناخت و بررسی عیوب جوش

۴- تفسیر فیلم رادیوگرافی

۵- مباحث بازرسی چشمی جوش

۶- شناختWQT-WPS-PQR-

بازرسی چشمی جوش ۲

سرفصل مطالب دوره آموزش بازرسی فنی جوش ۲

۱- متالو‍ژی جوشکاری و تاثیرات عناصر مختلف در جوش

۲- چگونگی انجام پیش گرم و پس گرم و ضرورت انجام آن

۳- عیوب اختصاصی و ابعادی و تاثیرات مکانیکی و متالوژیکی آنها در جوش و راههای پیشگیری و نحوه برطرف نمودن آنها

۴- معیارهای پذیرش عیوب جوش

۵- آشنایی با استانداردهای جوشکاری

۶- آشنایی با آزمایشات مخرب و غیر مخرب جوش

۷- انتخاب روش مناسب برای بازرسی جوش

مدت زمان دوره : هر کدام از دوره ها ۲۴ ساعت می باشد که در محل آموزشگاه ویا شرکت درخواست کننده برگزار می شود.

 

دوره دستورالعمل جوشکاریWPS-PQR-WQT

الف) مشخصات روش جوشکاری و تعیین کیفیت ان

۱.نحوه انجام فرایند جوشکاری
۲.طرح اتصال
۳.علامت اختصاری
۴.فلزات پایه
۵.متریال مصرفی
۶.وضعیت جوشکاری
۷.طرح اتصال
۸.جهت پیشرفت یا رویه جوشکاری
۹.پیشگرم یا درجه حرارت بین پاسی
۱۰.گاز محافظ و نرخ ان
۱۱.مشخصات الکتریکی و میزان شدت جریان

ب) گزارش کیفیت روش جوشکاری

۱.روش اماده سازی و جوشکاری نمونه های مناسب
۲. روش انجام ازمایشات غیر مخرب
۳.روش انجام ازمایشات مخرب
۴.نتایج قابل قبول ازمایشات
۵.محدودیت متغیرهای

ج) نحوه گرفتن ازمون از جوشکاران و بررسی صلاحیت انها