آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاری (RT)

0
576

آزمايشگر قطعات صنعتي با پرتونگاري (RT ) كسي است كه پس ازگذراندن دوره آموزشي بتواند ازعهده آماده كردن و بكارگيري دستگاههاي پرتونگاري صنعتي جهت عيب يابي قطعات صنعتي، تجزيه و تحليل و تهيه گزارش برآيد.

سرفصلهاي آموزشي

– توانايي آماده كردن قطعات براي پرتونگاري
– توانايي آماده كردن دستگاههاي پرتونگاري
– توانايي پرتونگاري از قطعات صنعتي و آشكارسازي فيلم هاي راديوگرافي
– توانايي اجرايي مقررات و آيين نامه هاي شغلي
– توانايي تهيه گزارش عمليات پرتونگاري
– توانايي بكارگيري استانداردهاي كنترل كيفيت
– توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

طول دوره :۱ ماه

شهريه : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان