آزمایشگر قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT)

0
803

سر فصلهاي آموزشي

– توانايي توليد امواج صوتي و فراصوتي با استفاده از دستگاههاي مربوطه
– توانايي راه اندازي و تنظيم دستگاه توليد امواج فراصوتي
– توانايي اندازه گيري و ضخامت سنجي قطعات با امواج فراصوتي
– توانايي عيب يابي قطعات صنعتي با امواج فراصوتي
– توانايي بكارگيري استانداردهاي كنترل كيفيت
– توانايي تهيه گزارش
– توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

  • طول دوره : ۱ ماه
  • شهريه :