آزمايشگر قطعات صنعتي با مايع نافذ (PT )

0
598

آزمايشگر قطعات صنعتي با مايع نافذ كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي بتواند از عهده عيب يابي قطعات صنعتي توسط مايعات نافذ و تجزيه ، تحليل نتايج آزمون و تهيه گزارش برآيد.

سرفصلهاي آموزشي

– توانايي آماده كردن قطعات جهت تست با مايع نافذ
– توانايي بكارگيري مايع نافذ جهت تست قطعات
– توانايي آشكار سازي عيوب با استفاده از مايعات نافذ
– توانايي بكارگيري استانداردهاي كنترل كيفيت
– توانايي تهيه گزارش
– توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

  • طول دوره : ۱ماه
  • شهريه : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان