آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي (MT )

0
751

آزمايشگر قطعات صنعتي با ذرات مغناطيسي كسي است كه بتواند از عهده عيب يابي قطعات با استفاده ازذرات مغناطيسي ، تجزيه و تحليل نتايج و تهيه گزارش برآيد .

– توانايي آماده كردن قطعات جهت تست با ذرات مغناطيسي
– توانايي بكارگيري ذرات مغناطيسي جهت تست قطعات
– توانايي آشكار سازي عيوب با استفاده از ذرات مغناطيسي
– توانايي بكارگيري استاندارد هاي كنترل كيفيت
– توانايي تهيه گزارش
– توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

طول دوره : ۱ ماه

شهريه : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان