آزمايشگر قطعات صنعتي با جريان گردابي (ET )

0
600

سرفصلهاي آموزشي

– توانايي بكارگيري وسايل اندازه گيري الكتريكي و دستگاههاي توليد جريان گردابي
– توانايي آماده كردن قطعات جهت آزمون با جريان گردابي
– توانايي عيب يابي از قطعات با جريان گردابي
– توانايي بكارگيري استانداردهاي كنترل كيفيت
– توانايي تهيه گزارش عمليات
– توانايي بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار

  • طول دوره : ۱ ماه
  • شهريه : ۱۰۰۰۰۰۰ تومان